Aktualności

Konna Wyprawa Wrześniowy Szlak II 1939 - 2019


W dniu 12 września 2019 r. głównymi ulicami miasta Wysokie Mazowieckie nastąpi Przejazd Pododdziałów Kawalerii Żołnierzy Wojska Polskiego na plac za Miejskim Ośrodkiem Kultury.

 

 W programie wydarzenia:

od godz. 1200 przejazd ulicami:

Podlaską, Przechodnią, Kościelną, Jagiellońską, Długą, Rynek Piłsudskiego, Mystkowską, Ludową na plac za MOK,

w godz. 1300 -1600  na placu za Miejskim Ośrodkiem Kultury

  • pokazy sprawności kawaleryjskiej musztry konnej z okresu II RP,
  • wystawa na terenie historycznego polowego obozowiska (wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie),
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o tematyce II Wojny Światowej,
  • konkursy z nagrodami dla dzieci i osób dorosłych z tematyki wojskowości i przyczyn wybuchu II Wojny Światowej,
  • rekonstrukcja potyczki polskich kawalerzystów z okresu września 1939 r.,
  • prezentacja Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Plis”, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Będzie to unikalne spotkanie  oko w oko z kawalerzystami i ich świetnie wyszkolonymi końmi, możliwość obejrzenia widowiskowego pokazu bojowego oraz wzięcia udziału w żywej lekcji historii. To szansa na wyjątkowe przeżycie 80 rocznicy II wojny światowej.