Aktualności

Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu


11 marca w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbył się Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego. Na zaproszenie Starosty Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego, przybyli starostowie wszystkich powiatów naszego województwa oraz gość szczególny, Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki.

 

Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu, Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.  

Chcielibyśmy dobrze wykorzystać fundusze dostępne dla nas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśniał obecność marszałka województwa i towarzyszących mu przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. – Tym bardziej, że jako powiaty mamy szeroki wachlarz zadań. Najważniejsze, to drogi powiatowe, szpitale powiatowe, szkolnictwo. Niestety, fundusze, jakimi dysponujemy są niewystarczające.

 

Marszałek Kosicki w swoim wystąpieniu podkreślał wolę współpracy z władzami wszystkich powiatów.

– Zarząd województwa jest otwarty na dyskusję o tym, jak ma wyglądać województwo podlaskie. To nasz obowiązek, by wspierać Państwa we wszelkich przedsięwzięciach – zapewniał Artur Kosicki. Przypomniał jednak, że obecna perspektywa finansowa zmierza ku końcowi, więc funduszy do wykorzystania nie jest wiele.

Poczyniliśmy możliwe modyfikacje, by wykorzystać je jak najpełniej – wyjaśnił marszałek Kosicki. – Pod względem wykorzystania funduszy z RPO byliśmy na ostatnim miejscu, obecnie jesteśmy dwa miejsca wyżej. Chciałbym jednak, żebyśmy byli w czołówce. To ambitny cel, łatwo nie będzie, ale uważam, że możemy go osiągnąć.

Marszałek zaprosił także włodarzy powiatów do włączenia się w prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.– Dzięki temu będzie można przygotować się do nowej perspektywy unijnej w taki sposób, by w jak największym stopniu odpowiadała ona Państwa oczekiwaniom – wyjaśnił marszałek Kosicki.

(źródło: wrotapodlasia.pl)

           

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

 

Związek Powiatów Polskich powstał w 1999 roku wolą samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów. Dla realizacji celów statutowych ZPP powołał 16 konwentów powiatów, które reprezentują interesy członków Związku w województwie. Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w obecnej VI kadencji jest Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki, będący także członkiem Komisji Rewizyjnej ZPP.