Aktualności

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Drodzy Rolnicy,
Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16.roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników ( który z urzędu sprawuje Prezes kasy) a Sopockim Towarzystem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych ( obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowi, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się m. in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl

Z poważaniem

Adam Sekściński