Aktualności

Lista podmiotów objętych wsparciem finansowym powiatu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi


W ramach rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego dnia 6 marca 2019  r.  podjął uchwały o udzieleniu wsparcia finansowego podmiotom wyłonionym w otwartych konkursach ofert w następujących obszarach:  

 

1)      Wsparcie finansowe na realizację w 2019 r. zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (łącznie 75000, 00 zł.) następującym podmiotom:

a)      Towarzystwo Naukowe SOCIETAS Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu (XI Zajazd Wysokomazowiecki)

b)      Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS” w Wysokiem Mazowieckiem (80-lecie powstania Brygady Kawalerii „PLIS”)

c)      Stowarzyszenie Wsi Dąbrowa-Łazy „Pod Wiatrakiem” w Dąbrowie Łazach (Co krok to obyczaj - powiatowy wieczór z lokalną tradycją)

d)      Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej w Czyżewie (Tradycje Powiatu Wysokomazowieckiego „od kuchni” )

e)      Stowarzyszenie Artszep w Szepietowie (Piknik z tradycją)

f)       Stowarzyszenie Artszep w Szepietowie (Regionalne Prezentacje Dorobku Artystycznego Seniorów)

g)      Stowarzyszenie „Sięgaj po więcej” w Sokołach (Biżuteria lat dwudziestych zamknięta w piosence)

h)      Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, Witowice (Wracam do tradycji )

 

2)      Wsparcie finansowe na realizację w 2019 r. zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (łącznie 18500,00 zł) następującym podmiotom:

a)      Stowarzyszenie Piłkarzy Ręcznych Nowe Piekuty (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej na terenie powiatu wysokomazowieckiego)

b)      Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy ZSOiZ w Czyżewie (XI Edycja Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnej)

c)      Mazowiecko-Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu (Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów Seniorów International Budokai 2019 )

d)      Sokolskie Stowarzyszenie Rozwoju w Bruszewie (Zajęcia sportowo-rekreacyjne - gimnastyka artystyczna, sky jumping)

 

3)      Wsparcie finansowe na realizację w 2019 r. zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomocy społecznej (500,00 zł.)

-Stowarzyszenie „ Sięgaj po więcej” w Sokołach  (przyjazny zakątek)

 

4)      Wsparcie finansowe na realizację w 2019 r. zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (500,00 zł.)

-Sokolskie Stowarzyszenie Rozwoju w Bruszewie (warsztaty masażu relaksacyjnego)

 

Szczegóły: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/KONKURSY_NA_REALIZACJE_ZADAN_PUB/konkursy_rok_2018/rozstrzygniecie-otwartych-konkursow-ofert-na-2019-rok.html