Aktualności

Materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa


Informuję, iż na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu Administracji Publicznej udostępniono materiały edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Animacje i prezentacje multimedialne wykonano na potrzeby systemu e-Bezpieczeństwo w ramach Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojeództwa podlaskiego- część II, administracja rządowa". Opracowania zostały przygotowane pod katem zagrożeń jakie pojawiają się cyklicznie lub istnieje ryzyko ich wstapienia na terenie naszego województwa. Dlatego też, tak ważnym jest zapoznanie się w jaki sposób powinnismy reagować, przeciwdziałać, likwidować skutki oraz zapobiegać wystapieniom niektórych z zagrożeń w przyszłości. 

https://e-podlaskie.eu/wczk/poradniki