Aktualności

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia


Polskie Towarzystwo Powozowe zorganizowało po raz trzeci Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia – w Książu w dniach 17-19 lipca 2015 roku. Na starcie stanęło dwudziestu jeden zawodników z kraju i z zagranicy oraz czterdzieści cztery konie. Komisja sędziowska stanowiła bardzo doświadczony zespół. Sędzią głównym był Harmuth Huber, towarzyszyli mu Bruno Kellinghusen i prof. Giuseppe del Grande. Sędzią rezerwowym był Andrzej Novak-Zemppliński. Atrakcyjność i uroda miejsca, w którym odbywał się konkurs, pięknie zadbane i konserwowane obiekty historyczne, wspaniały krajobraz i przyroda pozwoliły zawodnikom na wspaniałe zaprezentowanie swoich koni i zaprzęgów. Zawodnicy uczestniczyli w pięciu kategoriach. Reprezentant Podlasia Pan Tomasz Miliszkiewicz, mieszkaniec Ciechanowca zaprezentował się w stylizowanym na Nadbużański Stroju Podlaskim- zimowym w bryczce podlaskiej. Pan Tomasz Miliszkiewicz zajął II miejsce w zaprzęgach jednokonnych w III Międzynarodowym Konkursie Tradycyjnego Powożenia. Dodatkowo, organizatorzy wyróżnili Pana Tomasza Miliszkiewicza nagrodą specjalną Polskiego Towarzystwa Powozowego za najlepszy debiut w konkursie tradycyjnego powożenia.