Aktualności

Mieszkaniec naszego powiatu nagrodzony Nagrodą Honorową „Świadek historii”


Na wniosek Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, Kapituła Nagrody Honorowej  „Świadek Historii” pod przewodnictwem dr. Mateusza Szpytmy, zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, przyznała nagrodę panu Kazimierzowi Busma  zamieszkałemu Kostry-Podsędkowięta gmina Klukowo. Pan Kazimierz Busma ( ur. 1923 r.), żołnierz Armii Krajowej był represjonowany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Wysokiem Mazowieckiem. Na początku lat 80. współtwórca struktur i aktywny działacz NSZZ „Solidarność ” Rolników Indywidualnych. W 1995 roku założył Polskie Stowarzyszenie Patriotów w Solidarności w Kostrach Podsędkowiętach, zajmujące się propagowaniem idei patriotycznych, a przede wszystkim sprowadzaniem do Ojczyzny Polaków z Kazachstanu.

Uroczyste wręczenie nagrody honorowej „Świadek Historii” odbyło się w grudniu br. siedzibie  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych ludzi z podziemia solidarnościowego, przedstawiciele różnych formacji wojska polskiego, młodzież szkolna oraz  reprezentanci administracji publicznej. 

Zdjęcia laureatów XII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” ( pan K. Busma  na zdjęciach pierwszy z prawej).