Aktualności

Minister Andrzej Halicki wręczył w Białymstoku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego


Polski model samorządowy może być wzorem dla całej Europy – powiedział szef MAC podczas uroczystości wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. 

Minister przypomniał także, że Odznaka jest nagrodą za pracę i służbę dla samorządu terytorialnego, traktowanego jako część administracji - " To odznaczenie ma łacińską maksymę, która po polsku brzmi praca wszystko zwycięży. Dziś dziękuję za wkład, za wysiłek na rzecz samorządu. To odznaczenie to także zobowiązanie do budowania przyszłości nie tylko tego regionu, ale całej Polski".

Podczas Gali Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu terytorialnego odebrało 27 samorządowców z województwa podlaskiego, wśród których nie zabrakło samorządowców z powiatu wysokomazowieckiego. Odznaki otrzymali:  

  • BOGDAN ZIELIŃSKI - starosta wysokomazowiecki od 2005 r., wcześniej radny i sekretarz gminy Kulesze Kościelne.
  • MAREK KACZYŃSKI - wójt gminy Nowe Piekuty od 1994 r., w latach 1997-2001 poseł na Sejm RP, radny woj. podlaskiego w latach 1998-2002,
  • JÓZEF  ZAJKOWSKI - wójt gminy Sokoły od 1990 r.,