Aktualności

MLEKOVITA uroczyście otworzyła aż trzy nowe obiekty inwestycyjne


W dniu 16 października 2013 r. uroczyście otwarto nowe inwestycje w centrali Grupy MLEKOVITA. Zgodnie z założonym planem rozwoju firmy do użytku oddane zostały: nowo wybudowana proszkownia serwatki, rozbudowana i zmodernizowana najnowocześniejsza i pierwsza w branży oczyszczalnia ścieków oraz linia napełniająca do produkcji mleka i produktów w procesie UHT wraz z systemem opakowaniowym.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli duchowieństwa, lokalnych władz samorządowych, pracowników SM MLEKOVITA, wykonawców poszczególnych obiektów – m.in. firmy GEA PROCESS ENGINEERING Sp. z o.o., HUGART Sp. z o.o., Veolia Water Systems Sp. z o.o., SIG Combibloc Sp. z o.o. oraz media ogólnopolskie i regionalne. Rozpoczęła się częścią konferencyjną, podczas której głos zabrał Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński, dziękując przybyłym i przedstawiając im poczynione inwestycje. Zastosowane w obiektach rozwiązania prezentowali zaś przedstawiciele ich wykonawców. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przenosili się kolejno do poszczególnych obiektów, poczynając od hali proszkowni, w której nastąpiło  uroczyste przecięcie wstęgi. Zwiedzanie zakładu i prezentacja nowo uruchomionych inwestycji zakończyły oficjalną uroczystość otwarcia.

MLEKOVITA W LICZBACH:

 • Planowany przychód za 2013 r.: ponad 3,500 mld zł

Przychód za 2012 r.: 3,028 mld zł

 • Dynamika przychodu 2012/2013: 24%
 • Zatrudnienie w Grupie MLEKOVITA:

na dzień 16.10.2013 r.: 2399

w 2012 r.: 2305

liczba nowych pracowników w 2013 r.: 94

liczba nowych pracowników w związku z nowymi inwestycjami:  24

 • Dotychczasowe inwestycje 2013: ponad 120 mln zł
 • Koszt utworzenia nowego stanowiska pracy (w związku z inwestycjami 2013): 3,5 mln zł
 • Dzienny przerób mleka: 4 mln l

Dzienny przerób serwatki: 2 mln l

 • Dynamika skupu mleka (wrzesień 2013): 8%

INWESTYCJE 2013 – łącznie ponad 120 mln zł:

Nazwa inwestycji: PROSZKOWNIA SERWATKI Wartość inwestycji: 36 mln zł

 

Nazwa inwestycji: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (rozbudowa i modernizacja)

Wartość inwestycji: 24 mln zł

 

Nazwa inwestycji: linia napełniająca do produkcji mleka i produktów w procesie UHT wraz z systemem opakowaniowym - Wartość inwestycji: 8,5 mln zł

 

Nazwa inwestycji: linia do pakowania serów w plastry - Wartość inwestycji: 7 mln zł

 

Nazwa inwestycji: maszyna pakująca DS-2000 do produktów fermentowanych Wartość inwestycji: 2,7 mln zł

 

Nazwa inwestycji: fabryka serów twardych dojrzewających (budynek, infrastruktura i linia produkcyjna)- Wartość inwestycji: 40 mln zł

 

Nazwa inwestycji: PROSZKOWNIA SERWATKI - Wartość inwestycji: 36 mln zł

 • Główni wykonawcy:
  • ANATEX Sp. z o.o. (budowa obiektu)
  • GEA PROCESS ENGINEERING Sp. z o.o. (wyposażenie techniczno-technologiczne)
 • Zatrudnienie (liczba pracowników): 9
 • Zakres inwestycji:
  • obiekt budowlany wraz z infrastrukturą:
   • dwa tankosilosy surowca o pojemności  100 tys. litrów każdy,
   • wyparka  opadowa,
   • stacja pięciu krystalizatorów o pojemności 16 tys. litrów każdy,
   • suszarnia rozpyłowa,
   • silosy magazynowe proszku,
   • pakowanie w big bagi,
   • pakowanie w cysterny.
 • Zwiększenie mocy przerobowych/zdolności produkcyjnych:
  • Instalacja przygotowana jest do wysuszenia 700 tys. litrów serwatki płynnej w ciągu doby i uzyskania w tym czasie ok. 40 ton serwatki w proszku.
 • Atuty inwestycji:
  • Cała instalacja sterowana jest automatycznie, z centralnej sterowni. System sterowania przeprowadza rozruch, proces suszenia i zatrzymanie instalacji.
  • Cykl produkcji trwa 21 godzin z krótkim godzinnym międzymyciem.
  • Całą linię do proszkowania serwatki na jednej zmianie obsługuje tylko dwóch operatorów.
 • Inwestycje dodatkowe w zakładach Grupy związane z inwestycją główną (łączna wartość inwestycji: 1,7 mln zł):
  • proces do koncentracji serwatki w zakładzie w Białej Podlaskiej (700 tys. zł),
  • filtr workowy w zakładzie w Trzebownisku (200 tys. zł),
  • linia do zagęszczania serwatki w zakładzie w Zakopanem (800 tys. zł).

 

Dodatkowe informacje:

Nowo uruchomiona proszkownia serwatki to w pełni zautomatyzowany i nowoczesny obiekt, jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

MLEKOVITA to firma o wieloletniej tradycji w produkcji proszków mlecznych – pierwsza proszkownia w Wysokiem Mazowieckiem została uruchomiona już na początku lat 90. XX w. Aktualnie w Grupie MLEKOVITA działają trzy proszkownie: w centrali oraz w zakładach Lubawie i Trzebownisku.  Ich łączne dobowe moce przerobowe przekraczają 150 ton.

MLEKOVITA ma w swojej ofercie mleko pełne w proszku, mleko oddtłuszczone w proszku oraz serwatkę w proszku. Produkowane na nowoczesnych liniach technologicznych trafiają do najbardziej wymagających odbiorców, w tym na zagraniczne rynki zbytu w Unii Europejskiej, Rosji, państw Afryki czy Azji. Proszki mleczne stanowią podstawowy półprodukt do wyrobu innych artykułów spożywczych, w tym cukierniczych, piekarniczych, jogurtów i lodów.

Nazwa inwestycji: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (rozbudowa i modernizacja) - Wartość inwestycji: 24 mln zł

 • Główny wykonawca:
  • Veolia Water Systems Sp. z o.o.
 • Zatrudnienie (liczba pracowników): 15 + 6 (nowe miejsca pracy)
 • Zakres inwestycji:
  • Modernizacja:
   • istniejących zbiorników i połączenie ich z nowo budowaną częścią,
   • instalacji wentylacji i C.O. rozprowadzającej ciepło.
  • Nowe obiekty technologiczne:
   • komora sita z piaskownikiem o wydajności 288 m3 w obudowie,
   • zbiornik buforowy – pojemności czynnej 2100 m3, średnicy 16 m i wysokości 11 m,
   • flotator ciśnieniowy o wydajności do 350 m3/h zainstalowany w nowym budynku technologicznym,
   • zbiornik buforowy osadu – pojemności czynnej 150 m3, średnicy 4,5 m, wysokości 10,5 m,
   • fermentor osadu i odpadowej serwatki – reaktor Biobulk – pojemności czynnej 7000 m3, średnicy 23 m, wysokości 18 m,
   • osadnik wtórny – średnicy 22 m, wysokości 4,5 m,
   • pochodnia biogazu wydajności 660 Nm3/h
   • odsiarczalnia biogazu wydajności 500 Nm3/h,
   • zbiornik magazynowy biogazu – objętości 1000 m3,
   • moduły kogeneracyjne – 2 x 800 kW,
 • Atuty inwestycji:
  • Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni z 5700 m3/dobę do 7550 m3/dobę
  • Zwiększenie ładunku zanieczyszczeń przyjmowanego na oczyszczalnię ścieków wyrażonego w BZT% z 12000 kg/dobę do 20350 kg/dobę, z możliwością przyjęcia do utylizacji serwatki . Po rozbudowie oczyszczalnia stała się drugim pod względem wielkości obiektem w województwie Podlaskim o RLM 340 tys.
  • Zmniejszenie o 50% ilości powstającego osadu ściekowego.
  • Uzyskanie energii odnawialnej jako efektu końcowego zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych (w procesie fermentacji produkowany jest biogaz – OZE – odnawialne źródło energii – w ilości 400 Nm3/h, służący jako paliwo do produkcji energii w dwóch agregatach kogeneracyjnych o mocy 800 kW).
  • Uzyskano wysoką redukcję zanieczyszczeń w ściekach, w większości wskaźników redukcja przekracza 99%. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Brok niejednokrotnie przewyższa jakość wody w rzece.
  • Ilość produkowanej energii elektrycznej pokrywa w pełni potrzeby oczyszczalni. Przy zasilenia reaktora beztlenowego serwatką nadmiar energii odprowadzany będzie do sieci energetycznej.
  • Osad pofermentacyjny charakteryzuje się obniżona zawartością części organicznych, jego ilość jest o około 50% mniejsza w stosunku do klasycznego układu tlenowego.

Dodatkowe informacje:

Zastosowana technologia oczyszczania ścieków polega na wydzieleniu strumienia ścieków mleczarskich i poddaniu ich flotacji ciśnieniowej na flotatorze DAF. Wydzielony osad poflotacyjny, nadmierny osad tlenowy, serwatka lub permeat podlegają fermentacji w reaktorze beztlenowym BIOBULK. Odczyszczone ścieki mleczarskie i ścieki komunalne płyną na istniejącą, zmodernizowaną część tlenową.

Oczyszczalnia zabezpiecza w pełni potrzeby Zakładu Produkcyjnego i Miasta Wysokie Mazowieckie w zakresie oczyszczania ścieków.

W wyniku zmiany filozofii podejścia do oczyszczania ścieków, że ścieki nie są odpadem, który generuje koszty, ścieki stają się substratem do uzyskania energii odnawialnej. Tak wybudowana oczyszczalnia nie jest obiektem energochłonnym potrzebującym energii elektrycznej i ciepła z zewnątrz; staje się źródłem energii odnawialnej: elektrycznej i cieplnej. Nie stanowi wyłącznie kosztów systemie funkcjonowania zakładu.

Dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne i sprzedaży oraz zielonym certyfikatom, nakłady inwestycyjne poniesione na zmianę technologii zwrócą się w przeciągu 10 lat, przy założeniu, że produkcja energii elektrycznej nie będzie mniejsza niż 800 kW/h.

 

Nazwa inwestycji: linia napełniająca do produkcji mleka i produktów w procesie UHT wraz z systemem opakowaniowym - Wartość inwestycji: 8,5 mln zł

 • Główny wykonawca:
  • SIG Combibloc Sp. z o.o.
 • Zatrudnienie (liczba pracowników): 9
 • Zwiększenie mocy przerobowych/zdolności produkcyjnych:
  • Linia pozwala na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 260 tys. litrów mleka/ na dobę.
 • Atuty inwestycji:
 • Dzięki nowej inwestycji MLEKOVITA może rozlewać mleko i produkty UHT w wygodne kartoniki z zakrętką o pojemności 500 ml oraz 1 l.
 • Gotowy produkt może być pakowany w opakowania zbiorcze po 6 lub 12 sztuk.
 • Wydajność nowej linii pozwala na napełnianie 12 000 sztuk opakowań kartonowych na godzinę.
 • W procesie UHT produkowane mogą być na niej mleka i śmietanki oraz inne produkty aseptyczne.