Młodzież ze Staszica we Włoszech.


Buongiorno! W przededniu II mobilności realizowanej w ramach projektu „Staszic na ponadnarodowej mobilności!”, przyszedł czas na podsumowanie I zagranicznej mobilności realizowanej w dniach 4-15 kwietnia 2022 roku. Była to świetna i bardzo pouczająca przygoda, z której uczniowie wrócili zadowoleni, pełni wspomnień i nowych przyjaźni!

 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności procesu edukacyjnego, realizowanego w szkole poprzez kreowanie możliwości rozwoju uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, w tym wsparcie uczestników w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności miękkich poprzez realizację dwóch 2-tygodniowych mobilności zagranicznych w ścisłej współpracy z włoską szkołą średnią̨ – The English International School of Padua.

 

15 uczniów pod opieką 2 nauczycieli wyjechało 3 kwietnia na I mobilność w ramach projektu pt. „Staszic na ponadnarodowej mobilności!”, nr 2020-1-PMU-3159 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność́ uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany we współpracy z włoską szkołą partnerską The English International School of Padua.

 

Odbywali oni zajęcia merytoryczne we współpracy z uczniami ze szkoły partnerskiej. Były one ukierunkowane nie tylko na tematykę stricte szkolną – udział w zajęciach szkolnych czy językowych, ale również na promowanie różnorodności kulturowej, tolerancji czy innych wartości jakie leżą u podstaw integracji europejskiej. Młodzież wzięła także udział we wspólnych warsztatach w zakresie przedsiębiorczości i rynku pracy – tworzenia CV, pisania listu motywacyjnego, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Wspólnie spędzony czas posłużył także promocji swoich krajów. Tak skonstruowany i zrealizowany program pozwolił na wszechstronny rozwój uczniów – kulturowy, językowy i społeczny. Nabyli oni nowe kompetencje i umiejętności, a także cenną i przydatną wiedzę.

 

W wolnym czasie młodzież realizowała bogaty i atrakcyjny program edukacyjno-kulturowy. W weekend odbyły się wycieczki do największych i najbardziej ciekawych miast w regionie – do Wenecji i Werony. Dodatkowo w czasie wolnym uczniowie zwiedzili Padwę wraz z wspaniałą Bazyliką Św. Antoniego, a także wiele innych ciekawych okolicznych miejscowości. Dzięki temu mogli oni poczuć włoski klimat i jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę kulturową tego kraju. Dla wszystkich było to ciekawe doświadczenie, a Włochy zrobiły na wszystkich wielkie wrażenie!

 

Już w najbliższą niedzielę kolejna grupa naszych uczniów wyjedzie, aby realizować swoją włoską przygodę! Mamy nadzieje, że ich wrażenia i odczucia będą takie same albo i nawet lepsze od 15stki, która przecierała dla nich ślady na początku kwietnia.