Aktualności

Projekt: Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem


baner regionalne fundusze europejskie

 

Powiat Wysokomazowiecki realizuje projekt „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”. W dniu 09.10.2018 projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWP na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku użytkowanego wcześniej jako stacja transformatorowo-generatorowa i  dostosowanie go do utworzenia 3 nowych pracowni kształcenia praktycznego: pracowni pojazdów rolniczych i agrotroniki, pracowni maszyn rolniczych oraz pracowni chłodnictwa i klimatyzacji. Przebudowany budynek dawnej stacji transformatorowej zmieni swoją funkcję i przeznaczenie. We wszystkich pomieszczeniach budynku dokonane zostaną niezbędne prace związane z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych. Budynek zostanie docieplony. Utworzone pracownie będą, również służyły do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

 

Dodatkowo w wyniku realizacji projektu przewiduje się doposażenie w  bardziej nowoczesny sprzęt i maszyny następujące pracownie:

-pracownia pojazdów samochodowych
-wyposażenie do Ośrodka Szkolenia Kierowców
-pracownia mechatroniki
-pracownia sterowników PLC
-laboratorium chłodnictwa i klimatyzacji
-pracownia wspomagania procesów produkcji
-pracownia mechanizacji rolnictwa, która zmieni nazwę na pracownię agrotroniki
-pracownia szkolenia praktycznego.

 

Grupa docelowa projektu: uczniowie, wychowankowie, nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Cel projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji

 

Wartość projektu: 3 385 000,00 zł w tym koszty kwalifikowane: 3 385 000,00 zł.
Dofinansowanie wkładem funduszy europejskich: 2 877 249,94 zł.