Nabór do pracy w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.


Misją Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej (PZAZ), jest aktywizacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami.
WYMAGANIA:
Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie aktualnego:
–orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
–orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe).
Rehabilitację zawodową będziemy realizować poprzez prowadzoną działalność wytwórczo-usługową tj.:
✓Usługi gastronomiczne/cateringowe,
✓Usługi pralniczo/magielnicze,
✓Usługi noclegowo/kwaterunkowe, w tym obsługa recepcji, porządkowanie pokoi,
✓Usługi ogrodnicze, florystyka, prace porządkowo-remontowe,
✓Usługi prowadzenia stajni i pensjonatu dla koni, w której te osoby znajdą zatrudnienia na podstawie umowy, ale także poprzez szereg innych działań np. wsparcie instruktora, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, czy umiejętności zawodowych. Ponadto zatrudnione osoby będą miały możliwość codziennej rehabilitacji oraz doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej i poradnictwa. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony bezpłatny dowóz. W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby z orzeczonymi w/w niepełnosprawnościami w celu wstępnej deklaracji podjęcia pracy w PZAZ. Prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ,ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

deklaracja poniżej:

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/pliki%20do%20pobrania/2022/ZON%202022/nabor-do-pracy-w-zakladzie-aktywnosci-zawodowej.pdf

 

NABÓR TRWA DO 12 GRUDNIA 2022r.