Aktualności

Nabór kandydatów do Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości


Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, działającej jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

Kandydatów na członków mogą zgłaszać organizacje, które zrzeszają podmioty prowadzące działalność gospodarczą i są zarejestrowane na terenie województwa podlaskiego.

 

Podlaska Rada Przedsiębiorczości jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie konsultowania i opiniowania spraw dotyczących sfer rozwoju gospodarczego Województwa Podlaskiego. Rada wspiera działania Zarządu poprzez znajomość problemów gospodarczych i społecznych wynikającą z wiedzy i doświadczenia członków Rady.

 

Zgłoszenia dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego.

 

Formularz wraz z załączonym życiorysem kandydata w formie CV należy wysłać online na adres: Turn on Javascript!  lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Gabinet Marszałka
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15 – 888 Białystok

 

Ostateczny termin zgłoszeń: 08.02.2019 r.