Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja”


Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru wniosków od 13.03.2017r. do 30.03.2017r.

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja” jest zwiększenie ilości różnorodnych małych inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego młodym NGO's oraz grupom nieformalnym i samopomocowym, umożliwiając obywatelom większe angażowanie się w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.

Więcej informacji na poniższej stronie internetowej – partnera projektu:

http://www.lfs.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20:podlaski-pozarzadowy-fundusz-mikrodotacji-ii-edycja&catid=2&Itemid=101