Aktualności

Nadanie sztandaru oraz Jubileusz 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego


 

Rok 2016 jest rokiem Jubileuszu 150 - lecia umiejscowienia w Wysokiem Mazowieckiem siedziby powiatu. Dzięki takiej decyzji władz carskich miasto Wysokie Mazowieckie po raz pierwszy stało się istotnym i liczącym się ośrodkiem administracyjnym.

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Wysokie Mazowieckie ponownie zostało siedzibą rządowego powiatu. Również dwie kolejne reformy administracyjne z 1944 r. i 1999 r. obierały nasze miasto jako siedzibę władz powiatowych. Na przestrzeni tych 150 lat powiat zmienił swoje granice, strukturę społeczną kulturową i gospodarczą. Jedno jednak pozostawało niezmienne - kod kulturowy znaczącej większości mieszkańców tych ziem. Są to  potomkowie drobnej szlachty, gdzie hasło BÓG HONOR OJCZYZNA widniejące od 4 września na naszym sztandarze nie ma wymiaru sloganu lecz realnego drogowskazu kierującego pokolenia mieszkańców naszego powiatu.

 

Uroczystość 150 - lecia Powiatu Wysokomazowieckiego połączona z nadaniem sztandaru odbyła się w niedzielę 4 września 2016 roku. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda natomiast patronat medialny objęli Polskie Radio Białystok oraz TVP 3 Białystok. Dostojne święto rozpoczęła Msza Święta  w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, koncelebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego ordynariusza łomżyńskiego, na której ks. Biskup poświęcił sztandar Powiatu Wysokomazowieckiego. Po nabożeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu połączona z nadaniem sztandaru. Zaszczycili nas swoją obecnością: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak, parlamentarzyści: Jan Dobrzyński senator RP, Kazimierz Gwiazdowski poseł na sejm RP, Bernadeta Krynicka poseł na sejm RP, Dariusz Piontkowski - poseł na sejm RP, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, przedstawiciele samorządów z terenu województwa podlaskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek na szczeblu wojewódzkim jak również powiatowym, księża parafii z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji i firm z terenu powiatu wysokomazowieckiego,prezesi i komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego oraz kierownicy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego. Następnie dokonano aktu nadania sztandaru Powiatowi Wysokomazowieckiemu. W trakcie przekazania sztandaru na ręce Starosty Wysokomazowieckiego starosta podkreśli, iż „ Sztandar powiatu jest symbolem, który buduje ducha wspólnoty powiatowej i integruje ją. Posiadanie sztandaru to dla nas wielki honor. Pragnę aby ten sztandar, który dziś Powiatowi Wysokomazowieckiemu jest nadawany był nie tylko symbolem, ale i wyrazem naszej jedności, byśmy umieli pod tym sztandarem jednoczyć się we wszystkich tych sprawach, które wymagają współdziałania i zgody”. W kolejnym punkcie porządku obrad okolicznościowe przemówienie wygłosił Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki. Ze swej strony podziękował ludziom, którzy włożyli swój wysiłek w rozwój naszego powiatu. Są to m.in. radni pięciu kadencji na czele z Panią przewodniczącą Dorotą Łapiak i pierwszym przewodniczącym Stefanem Brzozowskim, pierwszy starosta naszego powiatu - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu, księża biskupi oraz księża proboszczowie z naszego powiatu, parlamentarzyści na czele z Panem ministrem Jarosławem Zielińskim, Pan Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Pan Marszalek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, profesorzy wywodzący się z naszego powiatu lub na jego rzecz pracujący a także osoby, które nie mogły przybyć z rożnych względów na tę uroczystość a są przyjaciółmi naszego powiatu.

 

W dalszej części uroczystości wręczone zostały następujące wyróżnienia i odznaczenia: medal brązowy za długoletnia służbę przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Podlaskiego otrzymała Pani Magdalena Wojno – Średnicka, pracownik starostwa, Odznaki Honorowe za zasługi dla samorządu terytorialnego przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali: Dorota Łapiak i Kazimierz Jan Wysocki oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Stefan Brzozowski, Waldemar Stanisław Kikolski, Andrzej Lubowicki, Leszek Mężyński, Stanisław Olędzki, Zbigniew Piszczatowski.

oraz Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” otrzymał Bogdan Zieliński.Starosta Wysokomazowiecki również wręczył nagrodę Powiatu Wysokomazowieckiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki. Otrzymały ją osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i promocji powiatu w skali powiatu, województwa i kraju: księża biskupi: ks. Biskup Janusz Stepnowski ordynariusz łomżyński oraz ks. Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, parlamentarzyści, Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego, wszyscy burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego - Stefan Brzozowski, Dorota Łapiak, Leszek Gruchała, Stanisław Bielski - dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, lek. med Włodzimierz Kruszewski oraz profesorowie Czesław Waszkiewicz i Władysław Skarżyński. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

 

Jednocześnie od godz. 16.00 na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem z tej okazji odbywała się impreza plenerowa zorganizowana dla mieszkańców miasta i powiatu.
W programie było między innymi: rozstrzygnięcie konkursu „Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, wręczenie stypendium Starosty Wysokomazowieckiego za osiągnięcia w nauce i sporcie uzyskane przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki w roku szkolnym 2015/2016 a także podsumowanie wyników współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów za rok szkolny 20015/2016. Na scenie zaprezentować się mogły szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego powiatu. Publiczność porwał zespół DIADEM oraz gwiazda wieczoru - zespół BAJM.