Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kuleszach Kościelnych


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP jako forma oddania hołdu poległym i pomordowanym żołnierzom antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy w latach 1944-63 walczyli z bronią w ręku z narzuconym siłą prosowieckim reżimem Polski Ludowej.                                                      

02 marca.2018  roku Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała po raz drugi uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych w setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

W ramach obchodów zorganizowano:

- Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „ W drodze do Niepodległości”                                                                    

- Przegląd Pieśni patriotycznej i żołnierskiej  zatytułowany „ W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”.                                                                                                                                                                    

Celem podjętych inicjatyw jest kultywowanie wartości, ideałów i postaw, jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji z lat 1944 – 1963;                                                                                            

W uroczystości wzięli udział:                                                                                                                                                                        

Wójt Gminy Kulesze Kościelne Józef Grochowski, Wikary parafii Kulesze Kościelne ks.Jarosław Traczyk, Przedstawiciele Rady Gminy Kulesze Kościelne, Kierownik Banku Spółdzielczego w Kuleszach Kościelnych Renata Gołąbeska, Zarząd Rady Rodziców Szkoły Postawowej  w Kuleszach Kościelnych oraz uczestnicy konkursów Szkół Podstawowych i Gimnazjum wraz z opiekunami. 

W przeglądzie pieśni udział wzięło siedem szkół z powiatu wysokomazowieckiego. Wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki. Wszystkim uczestnikom i opiekunom przeglądu pieści patriotycznej serdecznie dziękujemy  i gratulujemy.

 

Na konkurs plastyczny z terenu powiatu wpłynęło 96 prac z 9 szkół z powiatu wysokomazowieckiego.                                                           .                                                                

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac, komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych   postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących uczniów.

I kategoria wiekowa klasy IV-VI Szkoły Podstawowe

I miejsce

Maja Mantur-  Jabłoń Kościelna

Kinga Mocarska- Kulesze Kościelne

II miejsce

Julia Stypułkowska – Wysokie Mazowieckie

Wiktoria Łuniewska - Kulesze Kościelne

III miejsce

Klaudia Nowicka - Ciechanowiec

Emilia Busma – Dąbrówka Kościelna

Wyróżnienia

Weronika Chińska- Kulesze Kościelne

Jakub Godlewski – Jabłonka Kościelne                                                                                   

Julia Kulesza -  Wysokie Mazowieckie

Julia Niemyjska - Szepietowo

Monika Krawczyńska- Klukowo

Wiktoria Grodzka - Kulesze Kościelne                                                                                      

Bartosz Grossfeld - Jabłonka Kościelne                                                                                    

II kategoria wiekowa klasy VII Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum

I miejsce

Anna Maria Gregorczuk – Jabłoń Kościelna                                                                          

Jakub Szymoniak - Szepietowo                                                                                                    

Michał Zieliński - Kulesze Kościelne

II miejsce

Aneta Rząca- Jabłoń Kościelna                                                                                                  

Julia Tyszko - Kulesze Kościelne

III miejsce

Oliwia Godlewska – Wysokie Mazowieckie

Natalia Perkowska – Wojny Krupy

Wyróżnienia

Lena Łozowska- Szepietowo

Dawid  Kubacki - Klukowo

Adrian Kulesza - Kulesze Kościelne

Ewelina Kalinowska- Kulesze Kościelne

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami i gratulują wybitnych osiągnięć młodych artystów.

Zapraszamy za rok!