Aktualności

Nowoczesny laparoskop w Szpitalu


Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zakupił za kwotę 459.905 zł. najnowocześniejszy i obecnie jedyny w Polsce laparoskop z torem wizyjnym 4K firmy OLYMPUS wraz z narzędziami do małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

Laparoskop ten zapewnia:

-  obraz o rozdzielczości czterokrotnie wyższej od systemu Full HD – standardowo stosowanego w laparoskopii,

-  uzyskanie efektu głębi obrazu poprzez lepsze uwidocznienie struktur i detali tkankowych oraz cieni bez konieczności stosowania okularów polaryzacyjnych,

-  natychmiastowe ustawienie najwyższej ostrości w wybranym punkcie obrazu,

-  gamę kolorów większą niż ITU BT.709,

-  poszerzenie pola widzenia oraz obserwację pola operacyjnego z bliskiej odległości optyki od tkanki i operatora od dużego (min.30”) ekranu bez efektu pikselizacji.

Zakup najwyższej klasy laparoskopu stwarza warunki do dalszego rozwoju wysokomazowieckiej chirurgii i umożliwi wdrażanie nowych małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych jak również gwarantuje bezpieczniejsze i profesjonalne wykonywanie zabiegów operacyjnych obecnie realizowanych w wysokomazowieckim szpitalu, co daje niezmierne korzyści dla operowanych przez nas pacjentów.

Pierwszą operację z wykorzystaniem nowego laparoskopu przeprowadzono w wysokomazowieckim szpitalu 29 kwietnia 2016 roku. Zabieg operacyjny wykonywali nasi lekarze: dr. Grzegorz Pogorzelski i dr. Jacek Pierko pod nadzorem ordynatora oddziału dr n. med. Jarosława Szymczuka.

Na dołączonych zdjęciach przedstawiamy nowy laparoskop z trem wizyjnym 4K i przeprowadzony zabieg operacyjny.

Opracował:

Stanisław Bielski – Dyrektor Szpitala