Aktualności

O bezpieczeństwie pożarowym i porządku publicznym w powiecie wysokomazowieckim w 2019 roku


Podczas XIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego przedstawione zostały informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wysokomazowieckim za 2019 rok. Najczęstsze przyczyny pożarów, miejscowych zagrożeń bezpieczeństwa oraz liczbę odnotowanych w powiecie wykroczeń i przestępstw przedstawili Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, mł. bryg. Adam Frankowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, podinsp. Marek Palecki. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe w powiecie wysokomazowieckim w 2019 roku

 

 

W roku 2019 wyjazd do zdarzenia następował co 15 godzin. Na terenie powiatu odnotowano 600 zdarzeń (mniej o 105 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego), w tym: 229 pożarów, 347 miejscowych zagrożeń (zdarzeń innych niż pożary), 24 alarmy fałszywe. 

 

Najwięcej pożarów odnotowano w Gminie Wysokie Mazowieckie, najmniej w Gminie Kobylin Borzymy. Najwięcej miejscowych zagrożeń (wypadki, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) odnotowano na terenie gminy Szepietowo, najmniej w gminie Nowe Piekuty.

Odnotowano 230 pożarów małych, 12 pożarów średnich, 4 duże. Bardzo dużych nie notowano.

 

Jak podkreślił Komendant Powiatowy PSP, główne przyczyny powstawania pożarów to m.in. nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i nieostrożność osób dorosłych z otwartym ogniem. Dodatkowo 23 przypadki pożarów w roku 2019 zakwalifikowano jako podpalenia umyślne.

Odnotowano 34 pożary upraw i rolnictwa oraz 75 pożarów w obiektach mieszkalnych (w tym pożarów przewodów kominowych).

Najczęściej występującymi miejscowymi zagrożeniami były (podobnie jak w latach ubiegłych) różnego rodzaju wypadki komunikacyjne oraz kolizje, a także silne wiatry i wichury.

 

W 2019 roku wartość strat zanotowanych skutkiem różnego rodzaju zdarzeń wyniosła: 6 mln 875 tysięcy złotych, uratowano mienie o wartości 24 mln 286 tysięcy złotych.

Podczas różnego rodzaju zdarzeń śmierć poniosło 16 osób (15 dorosłych, 1 dziecko). Jest to znaczący wzrost w porównaniu do roku 2018, w którym śmierć poniosło 8 osób.

 

Na terenie powiatu wysokomazowieckiego działa 71 jednostek OSP, w tym 18 jednostek włączonych w struktury KSRG (911 strażaków), 42 jednostki typu S, wyposażone w samochód pożarniczy oraz 11 jednostek OSP typu M (łącznie 1152 strażaków).

Straż pożarna w 2019 roku współpracowała przy usuwaniu różnego rodzaju zagrożeń z innymi służbami, przede wszystkim z Komendą Powiatową Policji (233 zdarzenia prowadzone razem) oraz pogotowiem ratunkowym.

 

- Chciałbym podziękować całej radzie i panu staroście za wsparcie naszej służby, jakie udzielili państwo w 2019 roku - powiedział na zakończenie Komendant Powiatowy PSP, mł. bryg. Adam Frankowski.

 

 

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w powiecie wysokomazowieckim w 2019 roku

 

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wysokomazowieckim w roku 2019 przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, podinsp. Marek Palecki.

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem liczyła 103 etaty policyjne i 23 etaty cywilne. 

 

- Na chwilę obecną nie mamy żadnego wakatu - podkreślił Komendant Powiatowy Policji. - Bardzo dużą wagę przywiązujemy do promocji naszego zawodu. Na przestrzeni ostatnich 3 lat do służby w policji w Wysokiem Mazowieckiem złożono 96 podań, a w roku 2019 do służby przyjęto 5 funkcjonariuszy.

 

W wydziale prewencji w roku 2019 skierowano do służby 7089 funkcjonariuszy oraz ujawniono 4892 wykroczenia - jest to wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 982 wykroczenia. Wylegitymowano 32 372 osoby (wzrost o ponad 4000), ujawniono 94 osoby poszukiwane (wzrost o 11).

Jak podkreślił podinsp. Palecki, w diagnozowaniu problemów mieszkańców oraz potrzeb społecznych bardzo pomaga funkcjonujące od kilku lat nowe narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2019 za jej pośrednictwem wpłynęło ponad 1000 zgłoszeń, których potwierdzalność wyniosła ponad 56%. Najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami jest przekraczanie dozwolonej prędkości (34% zgłoszeń), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (31%) oraz nieprawidłowe parkowanie (9%).

 

W 2019 roku wysokomazowiecka policja brała udział w zabezpieczeniu łącznie 124 przedsięwzięć, w tym 4 imprez masowych i 72 meczów piłkarskich.

Średni czas reakcji wysokomazowieckiej policji na zdarzenia w 2019 roku wyniósł 8 minut 38 sekund.

 

W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze policji przeprowadzili też szereg debat oraz spotkań, pozwalających na diagnozowanie potrzeb mieszkańców i przekazywanie informacji o zagrożeniach. Prowadzono także działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży podczas spotkań w szkołach i przedszkolach. 

 

W 2019 roku na terenie powiatu odnotowano 494 kolizje (około 70 więcej niż w roku 2018), co może wynikać z wciąż wzrastającej liczby użytkowników dróg. Odnotowano również 30 wypadków (mniej o 3 niż w roku 2018).

W wyniku zdarzeń drogowych rannych zostało 31 osób (spadek o 2), zginęło 8 osób. Przeprowadzono 26 211 badań kierujących na zawartość alkoholu (wzrost o ponad 2 tysiące), ujawniono 220 nietrzeźwych kierujących. Ujawniono 9636 wykroczeń (wzrost o 1678).

 

Stwierdzono 371 przestępstw kryminalnych (wzrost o 73 w stosunku do roku 2018), w tym w kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie - 205 (wykrywalność wyniosła 61,1%) oraz przestępstw narkotykowych 35 (wzrost o 7, wykrywalność na poziomie 71,7%).

 

- Jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej komendy i dla społeczności w 2019 roku było otwarcie posterunku policji w Sokołach - powiedział podinsp. Palecki. - Była to inwestycja niebagatelna o wartości 1 664 000 zł. Oprócz tego udało się nam w skali całego powiatu uzyskać dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów służbowych, służących do przewozu psów służbowych oraz przyczepki dla psów. Zakupiono tez urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zrobiony został wybieg, czy tez miejsce treningowe dla psów policyjnych i to m.in. dzięki wsparciu Wysokiej Rady mogliśmy to zrealizować. Łącznie pozyskaliśmy ponad 130 tysiące złotych. Chciałbym państwu serdecznie podziękować za zrozumienie naszych inicjatyw i potrzeb. Mam nadzieję, że w przyszłości także będę mógł w imieniu całej komendy zwracać się do państwa z prośbą o różnego rodzaju wsparcie, bo mamy świadomość, że to co zostaje zakupione dla komendy pracuje na rzecz bezpieczeństwa naszego powiatu.