Aktualności

O sytuacji pielęgniarek na IV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


Podczas odbytej 8 lutego IV sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego poruszono ważny temat, jakim jest sytuacja pracownicza w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Przedmiotem nieporozumienia, którego szczegóły przedstawiono podczas sesji były m.in. wątpliwości personelu co do równego traktowania w zatrudnieniu oraz braku wzrostu wynagrodzeń.

 

 

W IV sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego udział wzięli reprezentanci Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Swoje stanowisko w sprawie przedstawił dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, Jacek Roleder a także przewodnicząca ZOZOZZPiP w Wysokiem Mazowieckiem, Justyna Brulińska, która poprosiła Radę Powiatu o zbadanie sprawy.

 

Wysłuchawszy racji obu stron oraz opinii radnych powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Dorota Łapiak zadecydowała o skierowaniu sprawy do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

 

Sesja rady powiatu nie jest miejscem w którym dziś rozstrzygniemy jakkolwiek problem – podkreśliła Przewodnicząca. -  Cieszę się że ta kwestia została przedstawiona i zgodnie ze statutem nadamy bieg sprawie. (…) Jest to sprawa zbyt skomplikowana, abyśmy bez podstawy przygotowanej przez prawników mogli zająć stanowisko. W związku z powyższym kieruję sprawę do komisji rewizyjnej, którą uprawniam do przeprowadzenia kontroli w związku z zaistniałą sytuacją. W tej sprawie będziemy się tez komunikować z panią przewodniczącą. Proszę o wydelegowanie grupy 3-osobowej do kontaktu, która będzie zaproszona na posiedzenie komisji, pana dyrektora o przygotowanie wyczerpujących informacji oraz pana Starostę o przygotowanie opinii prawnej.

 

 

Jak wielokrotnie podkreślali radni, przewodnicząca ZOZOZZPiP oraz Starosta Wysokomazowiecki, praca pielęgniarek i położnych ma ogromne znaczenie w służbie zdrowia, dlatego też osiągnięcie porozumienia pomiędzy grupami zawodowymi i dyrekcją będzie priorytetem zarządu powiatu w najbliższych tygodniach.