Aktualności

OBCHODY JUBILEUSZU SOLIDARNOŚCI


Obchody XXXV Rocznicy Powstania NSZZ Solidarność i XXXI Rocznicy Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Szepietowie zgromadziły liczną reprezentację pocztów sztandarowych kilku powiatowych oddziałów Związku, miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i Gimnazjum. Przewodniczył im sztandar Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS".

Uroczystą Mszę Święto za Ojczyzną, pod przewodnictwem Ks. Dziekana Stanisława Szymborskego, ks. Kanonika Józefa Żyłowskiego oraz Ojca Kustosza Wojciecha Joszczuka z Hodyszewa, rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta, pod kierownictwem Tomasza Paducha, odegraniem melodii „Ojczyzno Ma”. Uroczystość uświetniła obecność wielu dostojnych gości: posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Jarosława Zielińskiego, Jacka Boguckiego i Dariusza Piątkowskiego; Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Jarosław Siekierko oraz Burmistrzowie i Wójtowie, Radni Sejmiku Podlaskiego oraz rad miast i gmin z terenu powiatu.

Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józef Modzelewski zebranym w świątyni przypomniał okres 35-letniej działalności NSZZ Solidarność. Bardzo gorąco powitano Pana Lasockiego Tadeusza i Waldemara Kruszewskiego - to oni w 1980 r budowali pierwsze struktury NSZZ Solidarności w rejonie Wysokiego Mazowieckiego.

Homilię wygłosił Dziekan Stanisław Szymborski, który czytał kazanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wygłoszone w 1984 r. na mszy za Ojczyznę w kościele St. Kostki. Stwierdził, iż wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę słowa o zagrożeniach nie straciły na ważności i są aktualne dla dzisiejszej sytuacji w naszej Ojczyźnie.

Po zakończeniu Mszy Świętej delegacje rozpoczęły składanie wiązanek kwiatów pod epitafium bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II oraz tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć Marii i Lecha Kaczyńskich. Pierwsze wiązanki złożyły: delegacja NSZZ Solidarność w składzie Józef Modzelewski, Eugeniusz Tormejster, Kazimierz Waszczuk, Rada Miasta i Gminy Szepietowa z Burmistrzem Robertem Wyszyńskim oraz posłowie Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Starostwa Powiatowego wiązankę złożył Starosta Zieliński Bogdan z Zarządem, od miasta Wysokie Mazowieckie wiązanki - Burmistrz Jarosław Siekierko, z Ciechanowca - Burmistrz Mirosław Reczko. Gminę Nowe Piekuty reprezentował Wójt Marek Kaczyński i Dyrektor Gimnazjum Maria Wyszyńska. Były też wiązanki od: Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Komisji Zakładowych NZSS Solidarności i osób prywatnych. Po zakończeniu drugiego etapu uroczystości wystąpił Przewodniczący oddziału NSZZ Solidarność w Wysokiem Mazowieckiem Kazimierz Waszczuk. Podziękował wszystkim którzy uczestniczyli w uroczystościach 35-lecia powstania struktur NSZZ Solidarności w powiecie wysokomazowieckim. W sposób szczególny Burmistrzowi miasta i gminy Szepietowo Robertowi Wyszyńskiemu za pomoc i przychylność w zorganizowaniu uroczystości oraz księdzu Dziekanowi Stanisławowi Szymborskiemu. Posłom, pocztom sztandarowym, obsłudze liturgicznej, orkiestrze. W paru zdaniach podziękował władzom powiatu i burmistrzowi miasta Wysokie Mazowieckie za dobrą współpracę z NSZZ Solidarność w rozwiązaniu ludzkich problemów i propagowaniu patriotycznych zachowań. Na zakończenie zaprosił wszystkich gości na skromny obiad do Restauracji Słowiańska. Zebrani z orkiestrą dętą odśpiewali pieśń „Rotę". Podczas posiłku nastąpiły kolejne wystąpienia. Pierwsi zabrali głos parlamentarzyści, po nich wystąpił Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku Henryk Wnorowski oraz Wójt Marek Kaczyński i Burmistrz Jarosław Siekierko. We wszystkich wystąpieniach odnoszono się do powstania NSZZ Solidarności 1980 r., było wiele słów troski o naszą Ojczyznę. Co zrobić aby ludziom żyło się lepiej. Jak wytępić patologię i zadbać o prawdę historyczną w Polsce.