Aktualności

Ogłoszenie konkursu FIO 2017


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyjętego na lata 2014-2020 podjęto przygotowania do ogłoszenia Konkursu FIO 2017.

Ministerstwo wzorem lat ubiegłych planuje przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Konkursu FIO 2017 z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi Konkursem. Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą, o rozpropagowanie informacji o Programie wśród działających na Państwa terenie uprawnionych organizacji, wskazanych w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

Jednocześnie informuję o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym Konkursu FIO 2017, które prowadzone będzie przez ekspertów oceniających oferty w ramach FIO lub pracowników Ministerstwa.

Powyższe spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2016 r., w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (parter), ul. Mickiewicza 3. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10:00.

 

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny: www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

W związku z powyższym Podlaski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 10:00, w dniu 14 września 2016r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Czas spotkania -ok. 3 godzin.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 6 września 2016 r. na adres e-mail: Turn on Javascript!