Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r., poz. 1867 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego

Powiat Wysokomazowiecki, w imieniu którego działa Starosta Wysokomazowiecki, z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm. ).

 

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy

Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu wysokomazowieckiego.

 

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

15 grudzień 2017 roku

 

5. Okres świadczenia usług

01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

 

  6.  Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm. ) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.