Aktualności

Ogłoszenie - wyniki konkursu na prowadzenia nieodpłatnego punktu pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

                                                                                                                                                                                  

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku wybrano ofertę następującej organizacji pozarządowej: STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA,  ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł.

 

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczania zostaną określone w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a STOWARZYSZENIEM SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.