Aktualności

OGŁOSZENIE


Starosta Wysokomazowiecki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2013 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie miasta Szepietowo, oznaczonej nr 390/18 o pow. 0,2265 ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, p. nr 49,
tel.(86) 477 02 00 wew. 60.

 
                                                                                                              Starosta Wysokomazowiecki

                                                                                                                     Bogdan Zieliński