Aktualności

Ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Film ostrzegający przed nadużyciami podczas pokazów.

Pobierz wideo: w formacie MP4

 

Film ostrzegający przed nadużyciami podczas zawierania umów.

Pobierz wideo: w formacie MP4