Aktualności

Otwarcie biogazowni rolniczej w Krasowie - Częstkach


10 listopada br. dokonano otwarcia biogazowni rolniczej w Krasowie-Częstkach (gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) będąca własnością firmy Green Energy sp. z o.o. – wyspecjalizowanej firmy działającej w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Biogazownia działa operacyjnie już od grudnia 2015 r. i jest kolejnym w województwie podlaskim przedsiębiorstwem energetycznym, które zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej z biogazu uzyskiwanego z substratów pochodzenia rolnego.

 

Oficjalnego otwarcia miał dokonać Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), który w latach 1998 – 2005 był starostą wysokomazowieckim. Ze względu na chorobę nie był on osobiście obecny, lecz nadesłał list gratulacyjny, który został odczytany podczas otwarcia. Odczytany został także list z wyrazami wsparcia, który nadesłał poseł Mieczysław Baszko, były marszałek województwa podlaskiego. Inwestorom pogratulował Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, Marek Kaczyński, wójt gminy Nowe Piekuty, zaś biogazownię poświęcił proboszcz parafii w Nowych Piekutach ks. kanonik Tadeusz Sołtysik.

 

Biogazownia rolnicza w gminie Nowe Piekuty osiąga moc 0,7 MW (700 kW). Biogazownia  produkuje rocznie ca 5 700 MWh energii elektrycznej oraz ca 23 000 GJ energii cieplnej. Energia ta produkowana jest z pozyskiwanych lokalnie surowców pochodzenia rolnego (tzw. substratów) kupowanych od miejscowych rolników. Rocznie biogazownia przetworzy ca 34 000 ton substratów, głównie biomasy zielonej (np. kiszonki kukurydzy) oraz gnojowicy.

 

Energia elektryczna wytwarzana w biogazowni sprzedawana jest do sieci przesyłowej i stąd trafia do ponad sześciu tysięcy okolicznych mieszkańców. Biogazownia zbudowana została na działce trwale dzierżawionej od gminy Nowe Piekuty. W biogazowni znalazło zatrudnienie siedmiu pracowników pochodzących głównie z terenu gminy i powiatu.

 

Poza energią elektryczną instalacja będzie także wytwarzać nawóz organiczny, którego cechami są bezwonność oraz dobra przyswajalność dla roślin. Nawóz ten już cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych producentów rolnych, a po wzbogaceniu może stać się odrębnym produktem na regionalnym rynku nawozowym.   

 

Inwestycja z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowana została z dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Koszt brutto instalacji wynosi ponad dziesięć milionów złotych (10,2 mln zł), z czego prawie pięć milionów (4,8 mln zł) pochodziło ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

 

Biogazownie rolnicze wpisują się w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju inspirowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, gdyż stabilizują lokalną produkcję energii, posiadają przeważnie krajowych właścicieli, działają w interakcji z sektorem rolno-spożywczym i dają nowe miejsca pracy, często w Polsce wschodniej. Według znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii w przyszłości mogą być ogniwem międzygminnego klastra energii.