Aktualności

Otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami”


11 listopada 2016 r. dokonano otwarcia inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z dojazdami” zrealizowanej w ramach rezerwy subwencji ogólnej.

Całość inwestycji wyniosła 6.918 000 zł z czego udział środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wyniósł 3.418 000 zł, powiatu wysokomazowieckiego 1.787 500 zł, gminy Sokoły 900 000 zł, gminy Kobylin Borzymy 700 000 zł oraz gminy Wysokie Mazowieckie 112 500 zł.

Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich przybyłych, wśród których nie zabrakło Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jacka Boguckiego, Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko, Wójta Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego, Wójta Gminy Kobylin Borzymy Wojciecha Mojkowskiego, Z - cy wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Murawskiego, radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, radnych Rady Gminy: Sokoły, Kobylin Borzymy i Wysokie Mazowieckie, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasza Siekierko, Dyrektora i Z - cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Prezesa Przedsiębiorstwa „TRAKT” i dyrekcji firmy UNIBEP - wykonawców inwestycji.

Po uroczystym przecięciu wstęgi księża z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach Arkadiusz Ryłka i Mariusz Szulc odmówili z zebranymi modlitwę i dokonali poświęcenia inwestycji.

Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji oraz wyraził nadzieje, iż będzie ona służyła dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i wszystkich użytkowników tej drogi.