Aktualności

Otwarcie inwestycji pn. "Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz z dojazdami"


W dniu 22 października 2015 r. w miejscowości Jamiołki Godzieby dokonano uroczystego otwarcia inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby wraz
z dojazdami”.

Całkowity koszt przebudowy wyniósł 3.384 466 zł. Inwestycję te współfinansował Powiat Wysokomazowiecki oraz Gmina Sokoły. Środki na ten cel w wysokości 1.584 500 zł zostały pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z rezerwy subwencji ogólnej.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację całości inwestycji, od etapu projektowania i nadzoru inwestorskiego do ostatecznego odbioru.

Pan Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki otworzył uroczystość witając wszystkich przybyłych, wśród których nie zabrakło Posła na Sejm – Pana Jacka Boguckiego, Wójta Gminy Sokoły - Pana Józefa Zajkowskiego, Wójta Gminy Kulsze Kościelne – Pana Józefa Grochowskiego oraz Wójta Gminy Kobylin Borzymy - Pana Wojciecha Mojkowskiego, Radę Powiatu Wysokomazowieckiego, Radę Gminy Sokoły oraz sołtysów z tej gminy, przedstawicieli wykonawców robót, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W swoich wystąpieniach goście podkreślali wagę zrealizowanej inwestycji dla mieszkańców korzystających z dróg i służb działających na rzecz tych mieszkańców.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. kanonik Czesław Małż Proboszcz parafii w Sokołach dokonał poświęcenia mostu.

Na zakończenie starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji.