Aktualności

Otwarcie nowej drogi


Budowa nowych, bądź poprawa stanu dotychczas funkcjonujących dróg na terenie powiatu wysokomazowieckiego to przedmiot stałej troski samorządu powiatowego. Każdego roku Zarząd angażuje w realizację tego priorytetowego zadania środki własne, pozyskuje pieniądze zewnętrzne i partnerów kolejnych inwestycji drogowych.

Prawie 3,5 km drogi powiatowej 2065B, biegnącej częściowo na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, a częściowo na terenie gminy, zmodernizowano za kwotę blisko 7 milionów złotych. Powiat Wysokomazowiecki przeznaczył na ten cel 2.145.264,45 zł, Miasto – 1.068,474,91, Gmina – 1.075.789,54 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.628.282,25 zł pochodzą od Wojewody Podlaskiego.

Uroczystego otwarcia zmodernizowanego odcinka z Wysokiego Mazowieckiego do Jabłoni Kikolskiej dokonali 9. października szefowie wszystkich trzech samorządów wspólnie z Wojewodą Podlaskim, Maciejem Żywno.

Wyremontowana droga (z ulicą Szpitalną) na terenie miasta liczy 0,8885 km, a na terenie Gniny Wysokie Mazowieckie – 2,5515 km. W ramach wykonanej inwestycji dokonano: rozbudowy i przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy przepustów, budowy kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy chodników, budowy ścieżki rowerowej. Przebudowano także skrzyżowania i poprawiono trzy zatoki autobusowe. Oświetlenie uliczne, przyłącza elektryczne komunalne, przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonane zostały ze środków własnych Miasta.

Podczas uroczystego otwarcia drogi Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wręczył Wojewodzie Podlaskiemu Maciejowi Żywno statuetkę „Waćpan Wysokomazowiecki” zasłużony dla powiatu wysokomazowieckiego. Gest ten wyraża wdzięczność samorządu i mieszkańców powiatu za stałe wspieranie rozwoju powiatu wysokomazowieckiego.