Otwarcie Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie.


W dniu 20.04.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie nowo utworzonego Oddziału Rehabilitacyjnego w Krzyżewie. Dzięki zawarciu umowy z NFZ będą tam świadczone usługi, których dotychczas nasz Szpital nie miał w swojej ofercie. W uroczystym otwarciu i poświęceniu wyremontowanych pomieszczeń udział wezmą przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych, m.in. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Dorotą Łapiak oraz Radnymi Powiatu, Waldemar Kraska – Wiceminister Zdrowia, Aleksandra Szczudło – Poseł RP, Jarosław Zieliński – Poseł RP, Jacek Bogucki - Senator RP , Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Sebastian Łukaszewicz  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Wiesława Burnos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego , Łukasz Siekierko - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Maciej Bogdan Olesiński - Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Anna Andraka - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ks. Prałat Ryszard Niwiński – Dziekan Wysokomazowiecki, Ks. Zdzisław Dylnicki – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego będący członkami Rady Społecznej Szpitala z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy szpitala i inni zaproszeni goście.

 

Remont generalny oraz dostosowanie pomieszczeń budynku w Krzyżewie zostały wykonane w 2015 r. w ramach projektu zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego oraz prace dostosowujące pomieszczenia do wymagań przepisów prawnych w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych zostały pokryte ze środków własnych Szpitala.

W Oddziale Rehabilitacyjnym będzie realizowana kompleksowa rehabilitacja ogólnoustrojowa osób ze schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu, po przebytych urazach, leczeniu operacyjnym oraz w przypadku zaostrzeń przewlekłych chorób narządu ruchu, a także wszystkim innym pacjentom wymagającym rehabilitacji oraz pomocy w powrocie do zdrowia. W trakcie pobytu, w ramach rehabilitacji stacjonarnej, pacjenci będą korzystali ze specjalistycznych porad lekarskich oraz z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych. Terapię poprowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, w celu uzyskania jak najlepszych efektów i poprawy kondycji Pacjenta.

Nowo otwarty Oddział będzie służył przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, ale również dla pacjentów spoza powiatu, jako uzupełnienie kompleksowej opieki nad pacjentem w procesie rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności.