Aktualności

Otwarcie wyremontowanych odcinków dróg w miejscowości Święck-Nowiny


25 listopada 2021 r. przedstawiciele samorządów Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Gminy Wysokie Mazowieckie wspólnie dokonali uroczystego otwarcia zakończonych inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Wólka Mała – Święck-Nowiny oraz drodze gminnej na odcinku Święck Wielki – Święck-Nowiny. 

 

Spotkanie w miejscowości Święck-Nowiny, gdzie przecinają się droga gminna oraz droga powiatowa było okazją do wspólnego przecięcia wstęgi przez m.in. Senatora RP Jacka Boguckiego, Starostę Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Krajewskiego oraz Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko. W uroczystości udział wzięli także radni szczebla gminnego i powiatowego, pracownicy urzędów, przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy gminy Wysokie Mazowieckie, którzy najbardziej odczują poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich miejscowościach.

 

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej  Nr 2075B Wólka Mała – Święck-Nowiny ma długość 2,8 km, a całkowity koszt inwestycji to 2 081 850,73 zł, z czego 1 034 058,89 zł to dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi gminnej 107921B Święck Wielki – Święck-Nowiny możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość dofinansowania to 751 379,00 zł, a całkowity koszt inwestycji 1 911 566,51 zł.