Aktualności

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późń. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.