Park Miejski w Czyżewie z imieniem prof. Mariana Sokołowskiego


8 sierpnia Park Miejski w Czyżewie oficjalnie otrzymał imię pochodzącego z Czyżewa prof. Mariana Sokołowskiego. W uroczystym odsłonieciu tablicy z nazwą parku udział wzięli m.in. Senator RP Jacek Bogucki, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Marek Malinowski, Członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Jarzy Pakieła, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie Witold Sienicki. Wcześniej Rada Miejska w Czyżewie podczas uroczystej sesji przyjęła przez aklamację uchwałę o nadaniu imienia profesora Sokołowskiego Parkowi Miejskiemu. 

 

Tego dnia społeczność miasta i gminy Czyżew świętowała też dziesięciolecie odzyskania przez Czyżew praw miejskich. Podczas jubileuszu na Stadionie Miejskim nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, koncertów, stoisk z lokalnymi potrawami oraz konkursów z nagrodami. Wydarzenie było również okazją do ogłoszenia wyników plebiscytu ,,Najlepsi w Gminie" oraz wręczenia statuetek laureatom. 

 

 

Zespół dworsko-ogrodowy w Czyżewie powstał w latach 40. XIX wieku, kiedy Leopold Sokołowski, właściciel Czyżewa, zakupił Czyżewo Kościelne. W majątku obejmującym dwór z zabudowaniami gospodarczymi, ogrody i rozległy park urodził się 9 stycznia 1839 roku Marian Seweryn Wilhelm Sokołowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk sztuki, konserwator zabytków i muzeolog, twórca pierwszej na ziemiach polskich katedry sztuki.

 

W okresie międzywojennym właścicielem obiektu był syn profesora Sokołowskiego - Tadeusz Sokołowski. We wrześniu 1939 roku do Czyżewa wkroczyły wojska sowieckie i na terenie majątku powstała Stacja Maszynowo-Traktorowa, która miała pełnić funkcję gospodarstwa typu kołchoz. 

Od 1941 roku do wyzwolenia w roku 1944 majątek był zajęty przez Niemców i rządzony przez Wschodniopruskie Towarzystwo Rolnicze. 

W czasach PRL nastąpiła częściowa parcelacja majątku. Znaczna część zespołu dworsko - ogrodowego przeznaczona została pod rozbudowę miasta i Państwowy Ośrodek Maszynowy.

W 1985 r. park został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Łomży Ldz. KL.W KZ-5340/20/85 z dnia 16 grudnia 1985 roku.

W dniu 16 kwietnia 2010 roku na mocy uchwały XXXVI/190/10 Rady Gminy Czyżew - Osada Park podworski w Czyżewie stał się formą ochrony przyrody - zespołem przyrodniczo-krajobrazowym pod nazwą ,,Park krajobrazowy w Czyżewie".

W 2017 roku rozpoczęto realizację zadania pod nazwą ,,Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie", inwestycja została zakończona w roku 2019.

W roku 2021 parkowi nadane zostało imię profesora Mariana Sokołowskiego.