Aktualności

PIĄTA EDYCJA KONKURSU "INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU"


Wojewoda Podlaski ogłosił kolejną, piąta edycje konkursu INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych z wojeództwa podlaskiego, które prowadza działalnośc na rzecz lokalnej społecznosci, aktywizują najbliższe środowisko, organizują przedsięwzięcia z myśla o najbliższym otoczeniu, kształtuja zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność.