Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w 2013 roku jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

            Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Wysokomazowieckiego.

            Z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku można zapoznać się na stronie http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1651/Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_obowiazujace_realizatorow_pilotazowego_pr.html .

            Wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem można składać do 30 września 2013 roku.  Ze szczegółowymi zasadami przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku w Powiecie Wysokomazowieckim można zapoznać się na stronie http://pcprwysokiemazowieckie.pl/ w zakładce Aktywny Samorząd.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu i składania wniosków.