Aktualności

Podlaskie samorządy podpisały umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowej, na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 678, na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie


22 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem pięć podlaskich samorządów tj. Powiat Wysokomazowiecki, Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Sokoły z jednej strony, oraz Województwo Podlaskie z drugiej, podpisały umowy w sprawie partycypacji w kosztach wspólnego opracowania dokumentacji projektowej, na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 678, na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie.

W spotkaniu uczetniczyły władze województwa podlaskiego : Pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, władze powiatu wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński- Starosta Wysokomazowiecki i Pan Leszek Gruchała - Wicestarosta Wysokomazowiecki, oraz Pan Jarosław Siekierko - Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Pan Krzysztof Krajewski - Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie i Pan Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły. W spotkaniu wzięli udział również Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego - Pani Daria Sapińska i Pan Łukasz Siekierko.

Droga ta dla mieszkanców powiatu jest kluczową arterią, łączącą stolicę powiatu ze stolicą województwa, o którą lokalne samorządy ubiegały się bezskutecznie od wielu lat.

Przedsięwzięcie to, ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej, do obowiązujących dla klasy G standardów technicznych i użytkowych, wymagań w zakresie ochrony środowiska, oraz oczekiwań społecznych dotyczących wyprowadzenia ruchu poza centra obszarów zabudowanych, tj. budowa obejść miejscowości Mazury i Brok.

Koszt dokumentacji szacuje się na kwotę ok. 1,2 mln zł. Powiat, miasto i gminy zadeklarowały po 50 tys. zł każdy. Pozostałą kwotę opracowania dokumentacji pokryje Województwo Podlaskie. Koszt ewentualnej inwestycji to kolejne 90 mln zł, które ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

            Dzisiejszy dzień to symboliczne „poczęcie”, tak bardzo oczekiwanej inwestycji. Mam nadzieję, że doprowadzi to do szczęśliwych narodzin w postaci nowej drogi do stolicy naszego województwa - powiedział Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki.