Aktualności

Podpisanie umów na realizację inwestycji drogowych


W dniu 26 kwietnia 2021r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem zostały podpisane umowy na realizację następujących inwestycji:

  • Remont drogi powiatowej Nr 2048B Wnory Stare – Wnory Pażochy
  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce
  • Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka

Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowań przetargowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 8 w Wysokiem Mazowieckiem.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał:

-        Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,

natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali:

-        Jerzy Szklaruk - Prezes Zarządu

-        Irena Grodzka - Członek Zarządu.

 

Inwestycje będą współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szczegółowe informacje na temat w/w inwestycji zawiera poniższa tabela:

Nazwa inwestycji

Przedmiot inwestycji

Wartość podpisanej umowy [zł brutto]

Planowany termin zakończenia prac

Remont drogi powiatowej         Nr 2048B Wnory Stare – Wnory Pażochy

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej

  z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie zjazdów żwirowych i

  bitumicznych,

- wykonanie przepustów pod drogą oraz

  zjazdami,

- ustawienie barier energochłonnych,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wycinka drzew i krzewów.

3 647 819,67

 

listopad

2021r.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej

   z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie zjazdów żwirowych i

  bitumicznych,

- wykonanie przepustów pod zjazdami,

- ustawienie poręczy ochronnych typu

  olsztyńskiego,

- ustawienie barier energochłonnych,

- wykonanie oznakowania poziomego i

  pionowego,

- wycinka drzew i krzewów.

1 849 763,13

październik 2021r.

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej

   z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm,

- wykonanie rowów drogowych,

- wykonanie zjazdów z kruszywa, z kostki    

  betonowej brukowej oraz z betonu

  asfaltowego,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej,

-  wykonanie oznakowania pionowego,

- wycinka drzew i krzewów.

5 170 298,31

wrzesień 2022r.