Aktualności

Podpisanie umowy na realizację inwestycji ,,Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny"


26 kwietnia 2021r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny”. Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 69A w Węgrowie.

 

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał:

-        Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,

natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali:

-        Dariusz Ostasz - Prezes

-        Kajetan Kamiński - Wiceprezes Zarządu.

Przedmiotem inwestycji jest:

-        wykonanie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm,

-        wykonanie rowów drogowych,

-        wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach wraz z ułożeniem przepustów pod zjazdami,

-        wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego na drogi gminne,

-        wycinka drzew i krzewów.

Planowany termin zakończenia prac został przewidziany na październik 2021r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 2 079 267,73 zł brutto. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.