Aktualności

Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie w 2018 roku


5 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada, podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatowym w 2018 roku. W spotkaniu, prowadzonym przez Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, st. bryg. Andrzeja Koca wziął udział m.in. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, Wicestarosta, Leszek Gruchała, a także Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Andrzej Sobolewski oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego - w tym Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Jarosław Siekierko, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski, Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Wójt Gminy Kulesze Kościelne, Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kobylin-Borzymy, Dariusz Sikorski i Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz Święcki.

 

Komendant Powiatowy PSP, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, st. bryg. Andrzej Koc zapoznał zebranych gości z siłami i środkami Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, w której obecnie służy 46 funkcjonariuszy. Zastępca Komendanta, st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił statystyki związane z podejmowanymi interwencjami, wyjazdami oraz zdarzeniami, występującymi na terenie powiatu. W 2018 roku wysokomazowieccy strażacy wyjeżdżali do 196 pożarów oraz 506 miejscowych zagrożeń. Jak podkreślono, jedną z najczęstszych przyczyn pożarów jest niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych (55 przypadków). 

 

Komendant Powiatowy PSP, Andrzej Koc zaznaczył ogromny udział oraz znaczenie w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej jednostek OSP, których na terenie powiatu wysokomazowieckiego jest 71. W roku 2018 powiat wysokomazowiecki znalazł się na 5. miejscu w województwie podlaskim pod względem ilości wyjazdów i interwencji i w większości z nich udział brali ochotnicy. Tym większe znaczenie mają przeznaczone dla jednostek OSP środki zewnętrzne na zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. W ubiegłym roku OSP w województwie podlaskim otrzymały ponad 13 mln złotych z budżetu państwa. Pojawiają się też inne możliwości finansowania, m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy też budżetu województwa podlaskiego.

 

Za wzorową współpracę w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękował obecny na spotkaniu st. bryg. Andrzej Sobolewski.

 

- Komenda w Wysokiem Mazowieckiem jest jak co roku, bardzo wysoko oceniana, nie tylko ze względu na swoją działalność, ale przede wszystkim na rozległe i bardzo sprawne struktury OSP - powiedział. - Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem za efekty waszej służby, przede wszystkim za to, że ludzie w powiecie wysokomazowieckim mogą czuć się bezpiecznie i my jako Komenda Wojewódzka również możemy na was liczyć. Serdeczne podziękowania dla MSWiA za szczególne wspieranie naszego regionu, Komendantowi Głównemu PSP za pomoc w realizowanych przedsięwzięciach, wojewodzie za wsparcie w realizacji tych przedsięwzięć. Szczególne podziękowania kieruję przede wszystkim do samorządowców. Panie starosto, panowie burmistrzowie, wójtowie, cyfry pokazują, że te plany zakupowe i ich realizacja w roku 2018, bez waszego wkładu i zaangażowanie, nie byłyby możliwe. Dziękujemy za wspieranie ochrony przeciwpożarowej zarówno państwowej straży, jak i ochotniczej straży pożarnej. Wszystkim służbom, które z nami współpracują, szczególnie policji, słowa uznania i podziękowania.

 

Gratulacje i podziękowania na ręce samorządowców, kadry kierowniczej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komendy Wojewódzkiej złożył Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.

 

- Chciałbym podziękować zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczym Strażom Pożarnym za wasza służbę, jaką pełnicie, tworząc system bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu. Chcę też podziękować wszystkim zaangażowanym instytucjom, osobom, naszej Komendzie Wojewódzkiej PSP za to co w roku ubiegłym udało się osiągnąć i zakupić. Moja prośba, jako starosty, ale też Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, aby te kolejne intencje były poparte działaniami. Mam nadzieję, że to się nam powiedzie i nasze potrzeby zostaną dostrzeżone, bo system bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu w dużej części opiera się na jednostkach OSP. Chciałbym podziękować komendantowi Andrzejowi Kocowi za to, w jaki sposób, jest prowadzona ta jednostka, a także władzom różnych szczebli. Nasze samorządy gminne bardzo dbają o to, żeby docenić pracę strażaków, dziękuję, że dokładacie do tych jednostek, ale to jest w naszym wspólnym interesie i interesie mieszkańców. 

Mam nadzieję że ten rozpoczęty rok 2019 będzie rokiem spokojniejszym jeśli chodzi o wyjazdy, więcej będzie prewencji, będzie jak najmniej tragedii na terenie naszego powiatu i żebyście wy mieli jak najmniej roboty, a jednocześnie pewność, że jeśli wyjeżdżacie do akcji, macie do tego odpowiedni sprzęt i umiejętności.

 


Gratulacje i podziękowania za współpracę złożyli wysokomazowieckiej straży także Komendant Powiatowy Policji, Krzysztof Woźniewski, a w imieniu kolegów samorządowców, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu wysokomazowieckiego, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński.