Aktualności

POMPY CIEPŁA - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego


 

POMPY CIEPŁA  - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego

 

 Informujemy niniejszym, iż Powiat Wysokomazowiecki realizuje projekt pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-020/14-00 z dnia 26/06/2014.

Jest to projekt inwestycyjny polegający na wykonaniu pomp ciepła w Budynku ZSOiZ w Ciechanowcu, w budynku Internatu ZSOi Z w Ciechanowcu oraz w budynku ZSOiZ w Czyżewie. Jednocześnie realizowane są w ramach projektu instalacje solarne wspomagające system podgrzewania wody użytkowej w budynku Internatu oraz Szkoły w ZSOIZ w Ciechanowcu. Celem projektu jest obniżenie emisji substancji szkodliwych dla Środowiska w wyniku procesu spalania paliw kopalnych oraz optymalizacja kosztów ogrzewania w wymienionych obiektach.

 

Realizacja została zakończona w dniu 21.04.2015 r.