Ponad 119 mln złotych dla samorządów z powiatu wysokomazowieckiego z Funduszu Polski Ład


20 czerwca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie podsumowujące drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Podczas spotkania samorządowcy z terenu powiatu odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji w swoich gminach. W sumie do jednostek samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafiło ponad 119 mln złotych.

 

W spotkaniu udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz samorządowcy z terenu powiatu wysokomazowieckiego. 

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński w imieniu swoim i pozostałych samorządowców gorąco podziękował Sekretarzowi Stanu Dariuszowi Piątkowskiemu i Senatorowi RP Jackowi Boguckiemu za pomoc i okazane wsparcie.

Jak podkreślił Dariusz Piontkowski wnioski złożone przez gminy z terenu powiatu wysokomazowieckiego charakteryzowały się dużą różnorodnością, nie tylko wnioskowano o remonty czy przebudowy dróg ale wnioski dotyczyły również gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, budowy budynku administracji publicznej, budowy i modernizacji obiektów sportowych czy remontów szkół.

Cieszę się, że te pieniądze z Polskiego Ładu są na tyle wystarczające, że można je na tak różne cele przeznaczyć - mówił o Funduszu Polski Ład Dariusz Piontkowski -  Cieszę się, że z tych środków skorzystacie(...). 

 

Z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład do gmin z terenu powiatu trafiły środki w wysokości:

  •  gmina Czyżew – 10 mln zł
  •  gmina Klukowo – 9 mln 900 tys. zł
  •  gmina Kobylin-Borzymy – 8 mln 500 tys. zł
  •  gmina Kulesze Kościelne – 6 mln 950 tys. zł
  •  gmina Nowe Piekuty – 7 mln 580 tys. zł
  •  gmina Sokoły – 10 mln 526 tys. zł
  •  gmina Szepietowo – 6 mln 835 tys. zł
  •  gmina Wysokie Mazowieckie – 4 mln 702 tys. 684 zł
  •  gmina Ciechanowiec – 9 mln 700 tys. zł
  •  miasto Wysokie Mazowieckie – 15 mln 663 tys. zł.

Największy czek odebrał Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Czek opiewa na kwotę 25 000 000 zł, która zostanie wykorzystana na budowę budynku administracji publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.