Aktualności

Ponad 2,5 mln złotych z RPO dla beneficjentów z powiatu wysokomazowieckiego


13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na usługi opiekuńcze, klub seniora, kształcenie zawodowe i zajęcia dla przedszkolaków w powiecie wysokomazowieckim. W spotkaniu, połączonym z konferencją prasową, oprócz beneficjentów programu udział wzięli członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego - Marszałek Województwa, Artur Kosicki oraz Wicemarszałek, Marek Olbryś, a także Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński.

 

Na łączną kwotę 2 676 212 zł opiewa dofinansowanie z RPO, z którego skorzystają mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego, w tym gminy Czyżew, Sokoły i Nowe Piekuty. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację różnego rodzaju aktywności w klubie seniora w Czyżewie, warsztaty i zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej, projekty związane z dokształcaniem zawodowym oraz usługi opiekuńcze i wsparcie osób niepełnosprawnych. Umowy z Marszałkami podpisali Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński, Dyrektor NZOZ MDCare, Mariusz Mikulski oraz Kamil Pękala z Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma.

 

Doskonałą współpracę z samorządem powiatu wysokomazowieckiego oraz gmin podkreślił Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki.

 

- Wraz z Zarządem Województwa Podlaskiego staramy się i realizujemy konsekwentnie zasadę zrównoważonego rozwoju czyli wspierania nie tylko tych dużych ośrodków, ale też tych mniejszych, takich jak powiat wysokomazowiecki, tak żeby mieszkańcy tego powiatu mogli żyć, funkcjonować w lepszych warunkach - powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego. - Oni zasługują na lepszą opiekę, edukację, pomoc. Jesteśmy cały czas w kontakcie z panem Bogdanem Zielińskim, Starostą Wysokomazowieckim w kwestiach rozwoju powiatu. Cały czas o tym dyskutujemy, nie tylko na etapie aktualizacji strategii województwa podlaskiego, ale też jakie mają być kierunki wsparcia w jego powiecie, tak aby te pieniądze trafiały w odpowiednie miejsca, do odpowiednich beneficjentów. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę, dobrą komunikację. Powiat wysokomazowiecki pokazał już i udowodnił, że rozwija się bardzo dobrze i jest jednym z liderów naszego województwa. Oby wszędzie się tak układało jak tutaj. 

 

 Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński podziękował członkom zarządu za dostrzeganie powiatu wysokomazowieckiego na mapie województwa podlaskiego, a także wspieranie poprawy życia jego mieszkańców.

 

- Bardzo cieszę się, że zostały dostrzeżone nasze potrzeby i to w wielu aspektach - powiedział starosta. - Od wychowania przedszkolnego, przez wychowanie młodzieży ponadgimnazjalnej, po seniorów i niepełnosprawnych. Mamy tutaj przekrój grup, które tego wsparcia potrzebują. Chcę też podziękować beneficjentom tego programu za to, że składają wnioski na te projekty, starają się na swoich terenach realizować działania społeczne. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie Zarządowi Województwa z panami marszałkami na czele za to, że widzicie Wysokie Mazowieckie i powiat wysokomazowiecki, nie zawsze byliśmy tak dostrzegani jak teraz jesteśmy. Czujemy się pełnoprawną częścią województwa podlaskiego, co nie zawsze w historii naszej było oczywiste. Mieliśmy w przeszłości pewne uwagi, co do podziału środków, teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.