Aktualności

Ponad 330 mln złotych dla Podlasia z Funduszu Dróg Samorządowych


332 mln zł to podstawowa kwota, jaka ma trafić w 2019 roku na modernizacje dróg gminnych i powiatowych w Podlaskiem z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Z tych środków skorzystać chce także powiat wysokomazowiecki, który ubiegać się będzie o około 30 milionów złotych dofinansowania na przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

 

4 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzające istotne zmiany w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ze względu na istniejący problem niezadawalającego standardu dróg powiatowych i gminnych oraz ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego, uniemożliwiające zwiększenie wydatków własnych na drogi samorządowe, utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), jako stały mechanizm finansowy ustanowiony na szczeblu krajowym do udzielania samorządom wsparcia w tym zakresie.

 

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, w tym inwestycji na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym, a także dofinansowanie zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

Fundusz Dróg Samorządowych to projekt rządowy, którym w poszczególnych regionach zarządać mają wojewodowie. Podlaskie otrzyma z niego w tym roku aż 332,5 mln zł na budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych i powiatowych. To czwarty wynik w kraju. 

 

Z tego wsparcia skorzystać chce także powiat wysokomazowiecki, o czym poinformował podczas V Sesji Rady Powiatu Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. 

 

- To dla nas, ludzi zamieszkujących tutaj, jest wielkim wyróżnieniem. To ,,biedne Podlasie”, które jest przedostatnie w kraju pod względem wysokości PKB na mieszkańca dostało taki zastrzyk - podkreślił Starosta. - Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego chce z tego zastrzyku jak najwięcej skorzystać. Wysłaliśmy już do gmin propozycje, aby do tego projektu złożyć stosowną aplikację.

 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane będą na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie.

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.

 

Powiat wysokomazowiecki ubiegać się będzie o około 30 milionów złotych dofinansowania (50% wartości inwestycji) na przebudowę dróg gminnych i powiatowych m.in. w Wysokiem Mazowieckiem (ulica Ludowa, rondo na skrzyżowaniu ulic Ludowa-Kochanowskiego-Białostocka oraz ulica Brykowska), w Gminie Szepietowo (odcinek Dąbrowa Łazy - Dabrowa Wielka), Nowe Piekuty (odcinek Jabłoń  Kościelna - Jabłoń-Zarzeckie oraz Krasowo Wielkie - Markowo Wólka), a takż odcinki dróg w Gminach Klukowo, Czyżew, Ciechanowiec oraz Kulesze Kościelne.

 

Gminy i powiaty mogą składać wnioski od 14 marca 2019 r. przez 30 dni  - tj. do 12 kwietnia 2019 r.