Aktualności

Projekt: Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem


baner regionalne fundusze europejskie

 

Powiat Wysokomazowiecki realizuje projekt „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem”. W dniu 09.10.2018 projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWP na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Projektowany budynek składać się będzie z trzech kondygnacji bez podpiwniczenia. Parter i piętro zajmą sale dydaktyczne, natomiast poddasze przeznaczone jest na kotłownię i pomieszczenie gospodarcze. Nowy budynek połączony będzie ze starą częścią parterowym łącznikiem. Suma powierzchni użytkowej całości będzie wynosiła 846,41 m2. W projektowanym obiekcie znajdować się będzie 6 sal lekcyjnych wraz z zapleczami nauczycielskimi oraz węzeł sanitarny. Nowe pracownie wyposażone zostaną w  sprzęt dla potrzeb kształcenia w kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy: technik  ekonomista, technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności oraz technik informatyk. Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i  wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszenie dostępu do edukacji.

 

Cel projektu: Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszenie dostępu do edukacji.

 

Szczegółowymi celami osiągniętymi w związku z realizacją projektu będą:
-   uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego – rozbudowa szkoły o 6 pracowni,
- wyposażenie  nowych pracowni dla potrzeb kształcenia w kierunkach: technik  ekonomista, technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności oraz technik informatyk- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
-   zwiększenie współpracy między szkolnictwem a biznesem.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą  uczniowie, wychowankowie,  nauczyciele  Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Wartość projektu: 3 423 934,85 zł w tym koszty kwalifikowane: 3 416 744,02 zł.
Dofinansowanie wkładem funduszy europejskich: 2 904 232,37 zł