Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica a Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem


Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica a Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem istnieje od dawna. Obejmuje ona wiele płaszczyzn, np. nabywanie umiejętności w ramach kształcenia zawodowego, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym typu Dzień Mleka, targi spożywcze i inne, czy występowanie Mlekovity jako sponsora generalnego podczas organizacji różnorodnych akcji organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych.

Od kwietnia br. współpraca ta nabrała głębszego charakteru, gdyż doszło do formalnego określenia ram współpracy pomiędzy partnerami. W dniu 03.04.2013 r. zostało podpisane specjalne Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem a Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.

Strony porozumienia między innymi ustaliły, że uwzględniając Misję i Strategię Rozwoju Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita i Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, podjęte zostaną działania zmierzające do rozwoju dalszej współpracy w zakresie: objęcia patronatem Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, organizacji kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie Technik Przetwórstwa Mleczarskiego oraz w innych zawodach związanych z procesami przetwórstwa mleka oraz współpraca w ramach Centrum Badań i Rozwoju Mlekovity.

Uroczyste podpisy złożyli Prezes SM Mlekovita Pan Dariusz Sapiński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Pan Andrzej Jamiołkowski. Koordynatorami podpisanego Porozumienia zostali: Pan Antoni Stanisławski – przedstawiciel SM Mlekovita oraz Pan Wojciech Mokrzewski – przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.