Aktualności

Posterunek Policji w Czyżewie został przywrócony


15 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Czyżewie. Burmistrz Czyżewa, Rada Miejska i mieszkańcy, od trzech lat zabiegali o przywrócenie Posterunku Policji. W 2014 roku kiedy likwidowano te placówkę, argumenty znacznej odległości od Komendy Powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem, graniczenie z województwem mazowieckim, przebieg kolei czy ważnych węzłów drogowych, duża ilość szkół i zakładów pracy nie przyniosły rezultatu. Zlikwidowano wtedy 60 placówek w województwie podlaskim w tym w Czyżewie i ponad 300 w całym kraju. Tym razem argumenty legły u podstaw wniosku o przywrócenie w Czyżewie Posterunku Policji
i przyniosły sukces.

W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Minister Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Minister Jacek Bogucki, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Pan Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Pan Daniel Kołnierowicz, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, duchowieństwo, komendanci miejscy i powiatowi Policji Województwa Podlaskiego, przedstawiciele prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej, inni zaproszeni goście, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Czyżewa. Uroczystość uświetniły sztandary Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie. Sztandarom towarzyszył pododdział honorowy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach jednomyślnie podkreślali, że przywrócenie Posterunku Policji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w mieście i całej Gminie. Po przemówieniach dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi, na znak uroczystego otwarcia siedziby Posterunku a Kapelani Łomżyńskiej Policji i ksiądz kanonik Eugeniusz Sochacki - proboszcz parafii w Czyżewie odmówili modlitwę i poświęcili budynek.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Pana Cezarego Witkowskiego oraz Zespół Taneczny z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.

Posterunek policji mieści się w nowym miejscu, w budynku Ośrodka Zdrowia. Środki finansowe na przygotowanie odpowiednich pomieszczeń przeznaczyła Gmina Czyżew. W tej chwili podobnie jak przed likwidacją w posterunku pracuje pięciu policjantów. Dzięki temu mieszkańcy miasta i Gminy Czyżew uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym a praca placówki wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli.