Aktualności

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

W powiecie wysokomazowieckim funkcjonuje 26 rodzin zastępczych, w których przebywa 44 dzieci. To jednak wciąż za mało. Zależy nam na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być odwożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub do rodzin zastępczych na drugim końcu Polski. To ważne, aby pozostawały w swoich środowiskach, miały kontakt z domem i własną rodziną.

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, sprawowana w związku z kryzysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością rodziców lub ich chorobą, niekiedy w związku z ich czasową nieobecnością. Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się ktoś z rodziny, ale także niezawodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe rodziny zastępcze. Takie rodziny przez cały czas trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

Nie każdy jednak może zostać rodzicem zastępczym. Muszą to być osoby, które:

-        są małżeństwem, bądź nie pozostają w związku małżeńskim;

-        nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej;

-        nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

-        są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa;

-        przebywają na terytorium RP;

-        zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;

-        nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

                Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu i naprawdę kochające bliskie osoby. Dziecko daje ogromne pokłady radości i od niego my dorośli możemy się wiele nauczyć. Dziecko ujmuje za serce. Jego uśmiech wszystko nam wynagrodzi. Tworzenie rodzin zastępczych to szansa na szczęśliwe dzieciństwo. Jeżeli dziecko ma namiastkę domu to już dla niego jest ogromnym szczęściem. Potrafi się tym szczęściem podzielić z tymi, którzy się nim opiekują.

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wysokomazowieckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą

zgłoś się do nas!

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1,

18-200 Wysokie Mazowieckie

Tel: 502 153 040

www.pcprwysokiemazowieckie.pl

 

Iwona Kalinowska

Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem