Aktualności

Powiat Wysokomazowiecki jednym z partnerów zintegrowanego projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”,


Projekt realizowany będzie przez Miasto Łomża – lidera w partnerstwie z Powiatem Wysokomazowieckim, Bielskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Łomżyńskim, Siemiatyckim, Zambrowskim i Łomżyńską Radą FSNT NOT w Łomży.

Spotkanie inaugurujące projekt, połączone z uroczystym  wręczeniem umów odbyło się 25 sierpnia br. w Ratuszu Miejskim w Łomży.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wszystkich partnerów wchodzących w skład Subregionu Łomżyńskiego. Powiat Wysokomazowiecki reprezentował Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

Dzięki zintegrowaniu dwóch projektów z działania 3.2.1 i 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, pełnoletni mieszkańcy Subregionu Łomżyńskiego, w tym i naszego powiatu będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:

  1. Bony na szkolenia i kursy związane z informatyką oraz językami obcymi, a także studiami podyplomowymi. Osoba zgłaszająca się do projektu może liczyć na wsparcie do maksymalnej wysokości 9 000 złotych.
  2. Bony na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe.
    W tym wypadku beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do kwoty 15 000 złotych.

W obu projektach wkład własny na pokrycie kosztów szkoleń/kursów/studiów podyplomowych wynosi około 10 – 12 %, sumarycznego kosztu szkolenia.

Projektem objętych zostanie minimum 537 mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego.