Pracownia Rezonansu Magnetycznego


19 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Inwestycję prowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: „Budowa i doposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z doposażeniem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”. W ramach projektu wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej, zakupiono aparat RTG, zakupiono sprzęt medyczny na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej stosowany przy zabiegach operacyjnych oraz podczas hospitalizacji m. in. aparat mobilny RTG, aparat USG, zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii m. in. łóżko elektryczne, respiratory, videobronchoskop, kardiomonitory z modułami transportowymi oraz wybudowano nowy budynek Pracowni Rezonansu Magnetycznego, wykonano wszystkie niezbędne instalacje i wyposażono Pracownię. Budowa budynku rozpoczęła się w sierpniu bieżącego roku, a już 9 listopada 2022 r. w miejscu docelowym został ustawiony sprzęt do wykonywania badań rezonansu magnetycznego.Koszt wszystkich inwestycji w ramach projektu „Budowa i doposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z doposażeniem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem” wyniósł  ponad 10 mln zł, z czego 6,5 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej, około 4 mln pochodzi z samorządu powiatowego, a pozostałe środki z budżetu Szpitala.

Badania w Pracowni Rezonansu Magnetycznego będą wykonywane przy użyciu Rezonansu Magnetycznego firmy GE w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjne i nieszkodliwe badanie pozwalające na ocenę stanu wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek. Badanie MR polega na oddziaływaniu polem magnetycznym na organizm. Jest niezwykle precyzyjne – wskazuje na zmiany chorobowe w układzie mięśniowym i szkieletowym, w tym również w szpiku kostnym. Umożliwia ocenę funkcjonowania naczyń krwionośnych i serca. W zależności od potrzeb diagnostycznych może być wykonany z podaniem kontrastu lub bez. 

Nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego będzie służyła przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, ale również dla pacjentów spoza powiatu, jako uzupełnienie kompleksowego procesu diagnostyki.