Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022


 

Powiat Wysokomazowiecki znalazł się na liście zatwierdzonych wniosków wśród 27 gmin i 5 powiatów z terenu województwa podlaskiego, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Na realizację zadania Powiat Wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 514 207,29 zł, co stanowi ogólną wartość Programu.

 

Województwo podlaskie otrzymało środki na realizację Programu w łącznej kwocie 11 200 026,89 zł  dla 32 jednostek samorządu terytorialnego.

 

Głównym celem Programu jestwprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)      osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

Wkrótce na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem umieszczona zostanie bardziej szczegółowa informacja wraz z procedurą zgłoszeniową do Programu.